One Channel
Ο ν?ο? ενημερωτικ?? τηλεοπτικ?? σταθμ?? τη? Ελλ?δα?
Διαβ?στε στα ?ΝΕΑ? τη? Παρασκευ??: ?Με?ωση εισφορ?ν για καλοπληρωτ??? Τα ?ΝΕΑ? που κυκλοφορο?ν την Παρασκευ? παρουσι?ζουν το σχ?διο για την επιβρ?βευση για συνεπε?? επιχειρ?σει? και επαγγελματ?ε?. Συγκεκριμ?να:
Παιδε?α Ζαχαρ?κη: Το σ?στημα των Πανελλαδικ?ν θα παραμε?νει για τουλ?χιστον 2 χρ?νια Ο βασικ?? κορμ?? του υπ?ρχοντο? συστ?ματο? εισαγωγ?? στα πανεπιστ?μια μ?σω των Πανελλαδικ?ν θα διατηρηθε? για τουλ?χιστον δ?ο χρ?νια, σ?μφωνα με ?σα αν?φερε η υφυπουργ?? Παιδε?α?, Σοφ?α Ζαχαρ?κη.
   
Market
Τι συν?βη Θ?μα ηλεκτρονικ?? απ?τη? ο Γρηγ?ρη? Αρναο?τογλου Ο γνωστ?? παρουσιαστ?? αντιλ?φθηκε ?τι εν αγνο?α του διαφ?μιζε το bitcoin και μ?λιστα προ?τρεπε και τον κ?σμο να επενδ?ει στο εν λ?γω κρυπτον?μισμα.
Γιαμ?λα Σ?φερ: Το ανερχ?μενο αστ?ρι των Πρασ?νων Η Γιαμ?λα Σ?φερ θ?λει οι ν?οι να μπορο?ν να ?χουν δικα?ωμα ψ?φου απ? τα 16 του? χρ?νια και εκτιμ? ?τι οι αριστερ?? πολιτικ?? ε?ναι ελκυστικ?? για τη νεολα?α.
Blue Diary απ? Μ. Σφ?τσα