Επιασε την προηγο?μενη φορ?, γιατ? να μην το δοκιμ?σουμε και τ?ρα. Κ?ποτε με τα υψωμ?να κ?κκινα γ?ντια, σ?μερα πιο... κυριλ? αλλ? ο Τσ?πρα? ε?πε να δει ξαν? καθαρ?στριε?, να β?λει και την Κ. Κο?νεβα στο φ?ντο. Εκλογ?? ?ρχονται αν δεν απευθυνθε? στο κοιν? του σε ποιον θα απευθυνθε?; Στου? σκαφ?του?;