Η Ελλ?δα ζει με χρονοκαθυστ?ρηση 20-30 ετ?ν. Θα μπορο?σε να λε?πει ο... αγωνιστ?? Κουφοντ?να? απ? αυτ? το σκηνικ?; Οχι β?βαια. Μια? και υπ?ρχουν ακ?μη κ?ποιοι που ε?ναι μαζ? του, τι να πει κανε??. Η επιστ?μη σηκ?νει τα χ?ρια ψηλ?. Οι 11 νεκρο? απ? τον ?Φαρμακοχ?ρη? ε?ναι απλ? λεπτομ?ρεια.