Σκληρ? κριτικ? δ?χθηκε η Μαντ?να για την εμφ?νισ? τη? στη φετιν? Eurovision στο Τελ Αβ?β.Το σ?ου που ?δωσε ?ταν σ?γουρα εντυπωσιακ?. Ωστ?σο, πολλο? χρ?στε? των social media ?καναν ιδια?τερα αρνητικ? σχ?λια για τη φων? τη?, εν? ντ?πιοι και διοργανωτ?? εξοργ?στηκαν με την εμφ?νιση σημα?α? τη? Παλαιστ?νη? στη σκην?. Την ?δια ?ρα, και η αποστολ? τη? Ισλανδ?α? φρ?ντισε να σηκ?σει κασκ?λ στα χρ?ματα τη? Παλαιστ?νη?.

Πηγ?: onetv.gr