Σκληρ? ε?ναι κριτικ? και ?χι ?δικη που ασκε? η γερμανικ? Welt στην χθεσινοβραδιν? εμφ?νιση τη? ποπ σταρ Μαντ?να στον τελικ? τη? 64η? Eurovision, με ?να ?ρθρο τη? εφημερ?δα? που κλε?νει με τη φρ?ση: ??ταν το βρ?δυ που η Γερμαν?α τραγο?δησε καλ?τερα απ? την Μαντ?να?.

Η εμφ?νιση τη? σο?περ σταρ ?ταν αδ?ναμη. Ξεκ?νησε με την προσπ?θει? τη? να τραγουδ?σει μ?α διασκευ? του ?Like a Prayer?, που ?κλεισε φ?το? 30 χρ?νια απ? την κυκλοφορ?α του, αλλ? η φων? ?βγαινε λ?θο? καθ’ ?λη τη δι?ρκεια του τραγουδιο? με τη Μαντ?να να δε?χνει ?τι πασχ?ζει να τραγουδ?σει και να κινε?ται με δυσκολ?α π?νω στη σκην?.

Στη συν?χεια τραγο?δησε το ν?ο τη? single ?Future?, αυτ? τη φορ? προφαν?? ηχογραφημ?νο, αλλ? με την ?δια να κινε?ται με δυσκολ?α π?νω στη σκην?, χωρ?? ρυθμ? και νε?ρο.

?τσι ?να τ?σο σημαντικ? γεγον?? για τη διοργ?νωση, αυτ? τη? εμφ?νιση? τη? ?Βασ?λισσα? τη? Ποπ?, που επισκ?ασε ακ?μα και τον Ολλανδ? νικητ? Ντ?νκαν Λ?ρεν?, θα το θυμο?νται ?λοι για το π?σο κακ? ?ταν η εμφ?νιση τη? Μαντ?να και η εφημερ?δα αναρωτι?ται ε?ν η Μαντ?να ξ?χασε να τραγουδ?ει ? τραγουδο?σε ?τσι π?ντα.

Β?βαια το ?ρθρο τη? Welt κ?νει αναφορ? και στη γερμανικ? συμμετοχ? που με τα β?α? ?φτασε στην 23η θ?ση, με 32 βαθμο??, κι αυτ? χ?ρη στι? επιτροπ??. Απ? τι? 41 χ?ρε? μ?νο ?ξι επιτροπ?? ?δωσαν βαθμο?? στη Γερμαν?α -η Αυστραλ?α, η Λιθουαν?α, η Ελβετ?α, η Δαν?α, η Ιρλανδ?α και η Λευκορωσ?α. Οι S!sters με το ?Sisters? δεν κατ?φερε να συγκιν?σει το ευρωπα?κ? κοιν? και δεν π?ρε καν?ναν βαθμ? απ? το televoting, καθ?? προφαν?? τον διαγωνισμ? δεν παρακολο?θησαν ο?τε η Γερμανο? που ζουν ?ξω απ? τη χ?ρα του?.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ