Στο αεροδρ?μιο Ελευθ?ριο? Βενιζ?λο? την Κατερ?να Ντο?σκα περ?μεναν τα αγαπημ?να τη? πρ?σωπα και δημοσιογρ?φοι. Η ταλαντο?χα τραγουδ?στρια, που με το ?Better Love? τερμ?τισε στην 21η θ?ση τη? Eurovision 2019, ?κανε μερικ?? ειλικριν?στατε? δηλ?σει? για την επ?δοσ? τη? στον διαγωνισμ? και την εμπειρ?α τη?.

Συγκεκριμ?να, η?Κατερ?να?δ?λωσε στην κ?μερα του ?Happy Day?:???ταν μ?α φανταστικ? εμπειρ?α και ?χω λ?βει ?ναν καταιγισμ? απ? μην?ματα τρομερ? συγκινητικ?, οπ?τε νι?θω ?τι φε?γω με το κεφ?λι πολ? ψηλ?. Η μουσικ? ε?ναι υποκειμενικ?, ?τσι, ?ταν κ?ποιο? μπα?νει σε ?ναν μουσικ? διαγωνισμ? δεν μπορε? να ?χει προσδοκ?ε?. Εγ? νι?θω πολ? καλ? που καταφ?ραμε και τερματ?σαμε στην 21η θ?ση, γιατ? δεν ε?ναι ο?τε δεδομ?νο ο?τε τ?σο απλ?. Διαγωνιστ?καμε με 41 χ?ρε? και νι?θω ?τι κ?τι προσφ?ραμε.

Εμε?? ζητ?σαμε δι?φορα πρ?γματα και δεν ?γιναν ?λα, αλλ? δε?θ?λω να ρ?χνω ευθ?νε? σε καν?ναν. ?χω μ?θει στη ζω? μου να χ?νω με αξιοπρ?πεια?.

Δε?τε το απ?σπασμα:?