Για να γιορτ?σει την κυκλοφορ?α του ν?ου τη? ?λμπουμ ?Lover?, στι? 23 Αυγο?στου, η Αμερικαν?δα τραγουδ?στρια Taylor Swift ανακο?νωσε ?τι συνεργ?ζεται με τη Βρεταν?δα σχεδι?στρια μ?δα?,?Stella MacCartney για μ?α συλλογ? ρο?χων.

Κατ? τη δι?ρκεια Live στον λογαριασμ? τη? στο Instagram, η Taylor Swift δ?λωσε:

?Ε?ναι φ?λη εδ? και πολ? καιρ? και επ?ση? μια γυνα?κα που σ?βομαι τ?σο πολ?.?Σ?βομαι ?,τι δημιουργε? και το π?? το δημιουργε?. Υπ?ρχει πολ? παιχνιδι?ρικη δι?θεση και φαντασ?α και ρομαντισμ?? στα ρο?χα που σχεδι?ζει και ?χω φορ?σει πολλ? κομμ?τια τη? πρ?σφατα? πρ?θεσε.

??κουσε το ν?ο ?λμπουμ και αυτ? η ν?α συνεργασ?α ε?ναι εμπνευσμ?νη απ? το ?λμπουμ "Lover". Ε?μαι τ?σο ενθουσιασμ?νη που θ?λησε να συνεργαστε? με αυτ?ν τον τρ?πο? αν?φερε.

Αν και δεν ?χουν ανακοινωθε? λεπτομ?ρειε?, η συλλογ? σ?γουρα θα ε?ναι φιλικ? προ? το περιβ?λλον και βι?σιμη σε συμφων?α με τι? αρχ?? τη??Stella MacCartney

Και καθ?? η Taylor Swift?αξιοποιε? τη μουσικ? τη? για να προωθ?σει τα δικαι?ματα τη? LGBTQ+ κοιν?τητα?, προβλ?πεται η ν?α σειρ? μ?δα? να ?χει θ?μα το ουρ?νιο τ?ξο.

View this post on Instagram

HEY KIDS! WANGO TANGO IS FUN! #taylorswift #wangotango #ME!

A post shared by Khadija Quadri (@likearainbowithallthecolors) on

View this post on Instagram

She's a sweetheart ?? ?? @taylorswift #taylorswift #swifties #reputation #reputationstadiumtour #wangotango

A post shared by Natalieswift (@natalieswift22) on

Κατ? την πρ?σφατη εμφ?νισ? τη? στο Μουσικ? Φεστιβ?λ Wango Tango στο Λο? ?ντζελε? για το Pride Month, η Αμερικαν?δα τραγουδ?στρια φορο?σε ?να ζευγ?ρι αθλητικ? με το ουρ?νιο τ?ξο, τα ?Eclipse? τη??Stella MacCartney.

Επ?ση? η Taylor Swift επ?λεξε μπλε φ?ρεμα τη? σχεδι?στρια? για την εμφ?νισ? τη? στη φετιν? τελετ? απονομ?? των Βραβε?ων BAFTA (Βρετανικ?? Ακαδημ?α? Κινηματογρ?φου) και μ?α ροζ δημιουργ?α τη? για το αφι?ρωμα Time 100.