Ο Μικ Τζ?γκερ επ?στρεψε στη σκην? χθε? Παρασκευ?, στην πρ?τη του συναυλ?α μετ? την εγχε?ρηση αντικατ?σταση? καρδιακ?? βαλβ?δα? στην οπο?α υποβλ?θηκε τον Απρ?λιο, καθ?? οι Rolling Stones ξεκ?νησαν την περιοδε?α του? στη Β?ρεια Αμερικ?.

Το βρετανικ? γκρουπ ξεκ?νησε το αμερικανικ? σκ?λο? τη? περιοδε?α? του No Filter απ? το Σικ?γο και το στ?διο Soldier Field, χωρητικ?τητα? 61.500 ανθρ?πων, μετ? την αναβολ? του εξαιτ?α? τη? επ?μβαση? του Τζ?γκερ. Οι Rolling Stones θα κ?νουν συνολικ? 16 σταθμο?? στι? ΗΠΑ και ?ναν στο Οντ?ριο του Καναδ?, εν? θα ολοκληρωθε? στι? 31 Αυγο?στου στο Μα??μι.

View this post on Instagram

Looking forward to seeing you all tomorrow! #stonesnofilter

A post shared by Mick Jagger (@mickjagger) on

Η χθεσιν? sold-out συναυλ?α ξεκ?νησε με το κλασικ? τραγο?δι “Street Fighting Μan” και τον Τζ?γκερ, ντυμ?νο με στεν? μα?ρο τζιν και ασπρ?μαυρο σακ?κι, να εμφαν?ζεται χορε?ονται στη σκην?, τραγουδ?ντα? και υψ?νοντα? τη γροθι? του.

Ο 75χρονο? τραγουδιστ?? των Rolling Stones υποβλ?θηκε σε εγχε?ρηση αντικατ?σταση? καρδιακ?? βαλβ?δα? τον Απρ?λιο στη Ν?α Υ?ρκη. Τον Μ?ιο διαβεβα?ωσε του? φαν? του ?τι νι?θει καλ? αναρτ?ντα? ?να β?ντεο στο Twitter στο οπο?ο εμφανιζ?ταν να χορε?ει σε ?να στο?ντιο.

View this post on Instagram

Thank you for a great opening show Chicago ! Photo by @kevinmazur

A post shared by Mick Jagger (@mickjagger) on

?Το ξεπ?ρασε ε?κολα?, σχολ?ασε ο κιθαρ?στα? του γκρουπ Κιθ Ρ?τσαρντ? μιλ?ντα? στην εφημερ?δα Toronto Sun λ?γο πριν τη συναυλ?α στο Σικ?γο. ?Ε?ναι σε πολ? καλ? φυσικ? κατ?σταση, ροκ?ρει. ?πω? λ?ω, δεν φ?νηκε να ε?ναι πρ?βλημα στην πραγματικ?τητα?.

Οι Rolling Stones ξεκ?νησαν την περιοδε?α No Filter απ? την Ευρ?πη τον Σεπτ?μβριο του 2017, με την τελευτα?α του? συναυλ?α να πραγματοποιε?ται τον Ιο?λιο του 2018.

Σ?μφωνα με την εταιρε?α Pollstar, οι Rolling Stones κ?ρδισαν το 2018 απ? την περιοδε?α αυτ? 116 εκατομμ?ρια δολ?ρια.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ