Τα κοντ?ρ ?σπασε ξαν? το ν?ο κομμ?τι του Sin Boy, Sientelo.

Το ν?ο τραγο?δι αναμ?νεται να αποτελ?σει το επ?μενο hit μετ? το ?Mama? το οπο?ο ?γινε μ?σα σε λ?γε? μ?ρε? viral.

Η ν?α επιτυχ?α του καλλιτ?χνη να σαρ?σει τα π?ντα σε μ?λι? 24 ?ρε? κυκλοφορ?α?, ξεπερν?ντα? τι? 1 εκατομμ?ρια προβολ??.

Στο video clip, μεταξ? ?λλων, πρωταγωνιστε? και το κορ?τσι που γνωρ?σαμε στο πρ?το GNTM, η ξανθι? Ιω?ννα Παπαγι?ννη.