Σε ηλικ?α 78 ετ?ν ?φυγε απ? τη ζω? ο στιχουργ???Θοδωρ?? Γραμμ?νο?. Ε?χε γεννηθε? στι? 4 Οκτωβρ?ου 1941.

Ο Θοδωρ?? Γραμμ?νο? συνεργ?στηκε με δημιουργο?? ?πω? ο Γρηγ?ρη? Μπιθικ?τση?, που το 1990 ηχογρ?φησε ?ξι τραγο?δια με λ?για του Γραμμ?νου, σε μουσικ? δικ? του, στον τελευτα?ο δ?σκο του ?Ο ?γνωστο? θε???, αλλ? και ο Χρ?στο? Νικολ?πουλο?, με τον οπο?ο συνυπ?γραψε ?ναν ολ?κληρο δ?σκο με ερμηνευτ? τον Βασ?λη Παπακωνσταντ?νου, που κυκλοφ?ρησε το 2013 με τ?τλο??Χ?ρτινα δεσμ??.

Τα τελευτα?α τραγο?δια του Θοδωρ? Γραμμ?νου κυκλοφ?ρησαν το 2016 σε μουσικ? του Θ?δωρου Δερβενι?τη σε ?να cd με τ?τλο??Το τραγο?δι το δικ? μα??.

?ταν δεκαπ?ντε αν?κδοτε? μελωδ?ε? του σπουδα?ου λα?κο? συνθ?τη, π?νω στι? οπο?ε? μπ?καν στ?χοι του Γραμμ?νου και τραγο?δησαν οι Μ?νο? Παπαδ?κη?, Π?τσα Παπαδοπο?λου, Παντελ?? Θαλασσιν??, Δημ?τρη? Κοντογι?ννη?, Σοφ?α Παπ?ζογλου και Στα?ρο? Αβρ?μογλου.

Ο Βασ?λη? Παπακωνσταντ?νου αποχαιρ?τισε τον στιχουργ? με ?ναν μ?νυμα στο facebook:

?O λα?κ?? ποιητ?? Θοδωρ?? Γραμμ?νο?, του οπο?ου ε?χα την τ?χη και την τιμ? να τραγουδ?σω τα τραγο?δια του σε μουσικ? του Χρ?στου Νικολ?πουλου, ?φυγε απ? κοντ? μα? πριν 2 ημ?ρε?. Αγαπημ?νε μου φ?λε και σ?ντροφε Θοδωρ? καλ? ταξ?δι στη γειτονι? των αγγ?λων!!?