To ν?ο Skoda Scala, που ?δη ?κανε το ντεμπο?το του στην ελληνικ? αγορ?, κατ?φερε να αποσπ?σει την μ?γιστη βαθμολογ?α στα κρα? τεστ του EuroNCAP? των π?ντε αστ?ρων.

Συγκεκριμ?να, το ν?ο μοντ?λο α σημε?ωσε το εντυπωσιακ? 97% στην ασφ?λεια εν?λικων επιβατ?ν.

Σημαντικ? ρ?λο ?παιξε το γεγον??, ?τι, το Scala διαθ?τει ακ?μη και στη βασικ? ?κδοση συστ?ματα που τα συναντ?με σε μεγαλ?τερε? κατηγορ?ε?, ?πω? το Front Assist με αν?χνευση πεζ?ν και δικυκλιστ?ν με φρεν?ρισμα ?κτακτη? αν?γκη?, κ?τι που ?δωσε στο συγκεκριμ?νο τομ?α – την προστασ?α δικυκλιστ?ν – τη μ?γιστη δυνατ? βαθμολογ?α στο SCALA, με ?ξι βαθμο??.

Επ?ση?, προσφ?ρει το Lane Assist, που βοηθ? τον οδηγ? να παραμε?νει στη λωρ?δα κυκλοφορ?α? του αλλ? και το προαιρετικ? ενεργ? σ?στημα προστασ?α? επιβαιν?ντων Crew Protect Assist, που κλε?νει αυτ?ματα τα τυχ?ν ανοιχτ? παρ?θυρα και συσφ?γγει τι? εμπρ?? ζ?νε? ασφ?λεια? σε περ?πτωση ατυχ?ματο?.

Το μοντ?λο μπορε? να εξοπλιστε? με ?ω? και ενν?α αερ?σακου?, διαθ?τοντα? τ?σο αερ?σακο για τα γ?νατα του οδηγο? ?σο και πλευρικο?? αερ?σακου? τ?που κουρτ?να?, για του? π?σω επιβ?τε?, κ?τι που παρουσι?ζεται για πρ?τη φορ? στη συγκεκριμ?νη κατηγορ?α