Η κατασκευ?στρια εταιρε?α παιχνιδι?ν Mattel ανακο?νωσε την κυκλοφορ?α τη? ν?α? κο?κλα? Μπ?ρμπι, η οπο?α θα ε?ναι ο Ντ?ιβιντ Μπ?ουι ντυμ?νο? με το κοστο?μι του Ζ?γκι Στ?ρνταστ.

Παρουσι?ζοντα? την ν?α τη? κο?κλα που θα κοστ?ζει 50 δολ?ρια η Mattel ανακο?νωσε ?τι η εικ?να εν?? αμφιφυλ?φιλου αγγελιοφ?ρου απ? το δι?στημα εν?νει δυο εμβληματικ?? εικ?νε? τη? ποπ κουλτο?ρα?.

View this post on Instagram

BARBIE AS BOWIE AVAILABLE NOW “Ain’t that close to love? Well, ain’t that poster love? Well, it IS that Barbie doll…” In the year that @Barbie celebrates her 60th and on the very day that Space Oddity hit half a century, toymakers Mattel have announced a new collectable doll inspired by Bowie’s Ziggy Stardust wild mutation, Aladdin Sane. Dubbed Barbie as Bowie, the doll is dressed in one of the popular costumes sported by Bowie on his 1973 tour, including the iconic red platform boots, a Schwarzkopf ‘Red Hot Red’ mane of hair and gold disc on the forehead. It’s not yet known if Ken will follow suit, but we reckon he would look great as Halloween Jack or The Thin White Duke. More here: https://t.co/QDpwbJqoI6 (Temp link on main page) #Barbie #BarbieAsBowie

A post shared by David Bowie (@davidbowie) on

Η κο?κλα θα ονομ?ζεται Lady Stardust, θα ε?ναι συλλεκτικ? και τιμ? την πολιτιστικ? κληρονομι? τη? μουσικ?? ιδιοφυ?α? που επαναπροσδι?ρισε το ροκ εν ρολ.

Φορ?ει τι? κ?κκινε? μπ?τε? και μια ολ?σωμη ριγ? φ?ρμα, ?χει τα ?δια κ?κκινα μαλλι? και μακιγι?ζ με τον Ζ?γκι αλλ? η αλ?θεια ε?ναι ?τι το κλασικ? χαμ?γελο τη? Μπ?ρμπι δεν θυμ?ζει το ?φο? του Ζ?γκι.

Ο Ζ?γκι δεν ε?ναι ο μοναδικ?? ?επισκ?πτη? απ? το δι?στημα? που τιμ?ται απ? την Mattel αυτ?ν την εβδομ?δα.

Η εταιρε?α ανακο?νωσε επ?ση? την κυκλοφορ?α μια? μοναδικ?? κο?κλα? Μπ?ρμπι που τιμ? την Ιταλ?δα αστρονα?τη Σαμ?νθα Κριστοφορ?τι, τη? οπο?α? η 199?μερη αποστολ? στον Διεθν? Διαστημικ? Σταθμ? το 2014 ?ταν η μεγαλ?τερη μ?χρι τ?τε που ε?χε πραγματοποιηθε? απ? μια γυνα?κα.

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ