Ο Θεσσαλονικι?? Πασχ?λη? Θεοτ?κη?, φων? και κιθ?ρα των Bewized, συνηθ?ζει να περν?ει σαν το?ρμπο οδοστρωτ?ρα? π?νω απ? ολ?κληρε? δισκογραφ?ε? metal συγκροτημ?των και να τι? συμπυκν?νει μ?σα σε λ?γα λεπτ?.

Στο καν?λι του στο YouTube θα βρει κανε?? 99 τραγο?δια των Metallica σε 10 λεπτ?, 70 τραγο?δια των Slipknot σε 7 λεπτ?, 66 τραγο?δια των System of a Down σε ?ξι λεπτ?, 150 τραγο?δια των Korn σε 15 λεπτ?... και π?ει λ?γοντα?.

Το τελευτα?ο του επ?τευγμα αφορ? του? Rammstein, με 80 τραγο?δια του? σε 8 λεπτ?. Ξεκιν?ντα? απ? το πρ?το ?λμπουμ ?Herzeleid? του 1995 και φτ?νοντα? στο πιο πρ?σφατο, το ?Rammstein? που κυκλοφ?ρησε μ?λι? τον περασμ?νο Μ?ιο, ?φτ?νει? σε ?ψογα γερμανικ? του? στ?χου?, π?νω σε μια ευφ?νταστη μ?ξη των πιο χαρακτηριστικ?ν riffs κ?θε τραγουδιο?.