Συνεχ?ζονται οι μουσικο? περ?πατοι απ? τη Φιλαρμονικ? Ορχ?στρα του Δ?μου Πειραι?.

Με γνωστ?? μελωδ?ε? η?Φιλαρμονικ??Ορχ?στρα του Δ?μου Πειραι?, θα ψυχαγωγ?σει α?ριο, Τρ?τη, 23 Ιουλ?ου 2019 του? Πειραι?τε? και του? επισκ?πτε? τη? π?λη?.

Το πρ?γραμμα ε?ναι το εξ??:

19:20??Ειρ?νη? και Σμολ?νσκυ

20:00 π?ρκο Γεννηματ?