Με ανανεωμ?νη δι?θεση αλλ? και… ανανεωμ?νο στυλ αναχωρε? η ομ?δα του Ολυμπιακο? για την Τσεχ?α, ?που αναμ?νεται να αντιμετωπ?σει τη Victoria Plzen στον αγ?να για του? προκριματικο?? του UEFA Champions League, α?ριο Τρ?τη 23 Ιουλ?ου.

Η ομ?δα ταξιδε?ει με δυναμισμ?, αισιοδοξ?α και π?νω απ? ?λα ?νεση, φορ?ντα? τη ν?α ?νδυση REPLAY – μπλουζ?κι με κ?κκινε? λεπτομ?ρειε? και λογ?τυπα, γκρι Hyperflex Chino παντελ?νι με τη μοναδικ? ελαστικ?τητα για ?νεση στο ταξ?δι, παπο?τσια με? ανατομικ? σχεδιασμ? και ξεχωριστ? design.

Η Replay συνοδε?ει για ?λλη μια φορ? με την υπογραφ? τη? πα?κτε? και μ?λη τη? ομ?δα? και ε?χεται καλ? επιτυχ?α στον αγ?να!