Kαι, ?μω?, ακ?μη και σ?μερα, υπ?ρχει η ψευδα?σθηση ? η πλ?ρη? ?γνοια των οδηγ?ν - μπαμπ?δων, που πιστε?ουν, ?τι ?σοι κ?θονται στα π?σω καθ?σματα και κυρ?ω? τα παιδι?, δεν κινδυνε?ουν, τ?σο, ?σο αυτο? που ε?ναι στα εμπρ?? και δεν φορο?ν τη ζ?νη ασφαλε?α?.? Η αλ?θεια ε?ναι ?τι οι π?σω επιβ?τε? σε περ?πτωση μια? μετωπικ?? ? και πλαγιομετωπικ?? σ?γκρουση? ?χουν εφτ? φορ?? μεγαλ?τερε? πιθαν?τητε? απ? του? μπροστινο?? επιβ?τε?, να εκτοξευθο?ν ?ξω απ? το αυτοκ?νητο, ?ταν δεν φορ?νε ζ?νη ασφαλε?α?.?

Για παρ?δειγμα, σε ?να τρακ?ρισμα με 80χλμ την ?ρα οι πιθαν?τητε? να σε σκοτ?σει ο π?σω επιβ?τη?, επειδ? δεν φορ?ει ζ?νη ε?ναι πολ? μεγ?λε?. Επ?ση?, τα παιδι?, που δεν φορ?νε ζ?νη ασφαλε?α? ?ιναι σχεδ?ν σ?γουρο ?τι θα τραυματιστο?ν πολ? σοβαρ? ? και κινδυνε?ουν να χ?σουν τη ζω? του?, αν δεν φορ?νε ζ?νη ασφαλε?α? ? δεν ?ιναι τοποθετημ?να στη ζ?νη ασφαλε?α?. .

Εξ?σου σημαντικ?, να γνωρ?ζουμε, ?τι το β?ρο? μα? αλλ?ζει αν?λογα με την ταχ?τητα σ?γκρουση?! Σε σ?γκρουση με ταχ?τητα 30 χλμ/?ρα το β?ρο? μα? γ?νεται 20 φορ?? μεγαλ?τερο, εν? με 50χλμ/?ρα γιν?μαστε 40 φορ?? βαρ?τεροι. ?να παιδ?, δηλαδ?, 15 κιλ?ν σε ?να ατ?χημα με 50χλ/?ρα ζυγ?ζει περ?που 600 κιλ?, εν? ?να? εν?λικα? 75 κιλ?ν ζυγ?ζει περ?που 3 τ?νου?!

Στο παρακ?τω αποκαλυπτικ? - παλι? αλλ? π?ντα επ?καιρο - β?ντεο φα?νεται το πω? αντιδρ? το σ?μα του παιδιο? σε περ?πτωση μια? σ?γκρουση? και ?ταν ο μικρ?? επιβ?τη? δεν φορ?ει ζ?νη ασφαλε?α?.