Για να τιμ?σουν την 50η επ?τειο του ?Space Oddity? του Ντ?ιβιντ Μπ?ουι πιστο? θαυμαστ?? του κυκλοφ?ρησαν ?να ν?ο β?ντεο του single.

Το β?ντεο προβλ?θηκε πρ?τη φορ? στο Κ?ντρο Παραστατικ?ν Τεχν?ν Τζον Κ?νεντι στην Ου?σινγκτον, το Σ?ββατο, σε ειδικ? εκδ?λωση τη? NASA με αφορμ? την 50η επ?τειο τη? προσγε?ωση? του ?Apollo 11? στη Σελ?νη.

Το β?ντεο που ?χει αναρτηθε? στο επ?σημο website του εκλιπ?ντο? τραγουδιστ?, περιλαμβ?νει ?γνωστα στιγμι?τυπα απ? τη συναυλ?α του Μπ?ουι στα 50α γεν?λι? του, στο Μ?ντισον Σκου?ρ Γκ?ρντεν στη Ν?α Υ?ρκη. Επ?ση? ?χει συμπεριληφθε? υλικ? απ? στο?ντιο που δημιουργ?θηκε για την περιοδε?α του 1990 Sound & Vision. Το β?ντεο επιμελ?θηκε ο Τιμ Ροπ.

?Φαντ?στηκα τον Ντ?ιβιντ Μπ?ουι να τραγουδ?ει στον εορτασμ? για την επ?τειο προσγε?ωση? στο φεγγ?ρι. Απερ?γραπτο? αν?φερε ?να? θαυμαστ?? του θρ?λου τη? ροκ που ε?δε το β?ντεο. ?να? ?λλο? σχολ?ασε: ?Εκπληκτικ?. Τ?λειο. Κλα?ω και χαμογελ?ω ταυτ?χρονα?.

Το ?Space Oddity? κυκλοφ?ρησε μ?λι? λ?γε? μ?ρε? προτο? ο Νιλ ?ρμστρονγκ και ο Μπαζ ?λντριν φθ?σουν στην επιφ?νεια τη? Σελ?νη? στι? 20 Ιουλ?ου 1969. Το BBC χρησιμοπο?ησε το τραγο?δι ω? μουσικ? υπ?κρουση για την κ?λυψη τη? ιστορικ?? στιγμ??.

?Ε?μαι β?βαιο? ?τι πραγματικ? δεν ?κουγαν του? στ?χου? καθ?λου!” ε?χε πει ο τραγουδιστ?? σε μεταγεν?στερη συν?ντευξ? του.

Δε?τε το β?ντεο εδ?

Πηγ?: ΑΠΕ-ΜΠΕ