To πιστωτικ? προφ?λ τη? Ελλ?δα? θα μπορο?σε να βελτιωθε? με τη συν?χιση των μεταρρυθμ?σεων και την ισχυρ?τερη οικονομικ? αν?πτυξη, επιγρ?φει ο ο?κο? πιστοληπτικ?? αξιολ?γηση? Moody’s σε ανακο?νωσ? του. Το β?ρο? του χρ?ου? ε?ναι σημαντικ? πιο βι?σιμο τ?ρα, δεδομ?νη? τη? εκτεταμ?νη? ελ?φρυνσ?? του απ? την Ευρωζ?νη, αλλ? θα παραμε?νει υψηλ? για πολλ? χρ?νια, αναφ?ρει ο ο?κο?.

Η συν?χιση τη? εφαρμογ?? μεταρρυθμ?σεων που ?χουν συμφωνηθε? και μ?α συνετ? στ?ση δημοσιονομικ?? πολιτικ?? θα απαιτηθο?ν για να διατηρηθε? η στ?ριξη των πιστωτ?ν τη? Ευρωζ?νη? και η εμπιστοσ?νη των επενδυτ?ν. Το πιστωτικ? προφ?λ τη? Ελλ?δα? περιορ?ζεται σ?μερα απ? το αυξημ?νο β?ρο? του χρ?ου? τη?, τι? μ?νο μ?τριε? προοπτικ?? αν?πτυξη? και το αδ?ναμο τραπεζικ? σ?στημα, σημει?νει ο ο?κο? σε ετ?σια ?κθεσ? του. Η ν?α κυβ?ρνηση ?χει κ?νει την προεκλογικ? εκστρατε?α τη? σε μ?α πλατφ?ρμα α?ξηση? των επενδ?σεων και με?ωση? του υψηλο? φορολογικο? β?ρου?, που θα μπορο?σαν πρ?γματι να ενισχ?σουν τι? προοπτικ?? αν?πτυξη? τη? Ελλ?δα?, προσθ?τει.

?Η συν?χιση τη? εφαρμογ?? των μεταρρυθμ?σεων που συμφων?θηκε με του? πιστωτ?? τη? Ευρωζ?νη?, που περιλαμβ?νουν μ?α συνετ? δημοσιονομικ? στ?ση, θα απαιτηθε? για να διατηρηθε? η εμπιστοσ?νη των επενδυτ?ν στην Ελλ?δα?, δ?λωσε η Κ?θριν Μιλμπρ?νερ, υψηλ?βαθμη αντιπρ?εδρο? του Moody’s και συντ?κτη? τη? ?κθεση?. ?Αν και αναμ?νουμε ?τι το δημ?σιο χρ?ο? θα μειωθε? τα επ?μενα χρ?νια, θα παραμε?νει πολ? υψηλ? και η Ελλ?δα ε?ναι πιθαν?ν να χρειασθε? περαιτ?ρω ελ?φρυνση χρ?ου? μεσοπρ?θεσμα?, πρ?σθεσε.

Στα ισχυρ? σημε?α τη? Ελλ?δα? πιστωτικ? περιλαμβ?νονται ο σχετικ? πλο?σιο? πληθυσμ?? τη?, ?να ευνο?κ? προφ?λ εξυπηρ?τηση? του χρ?ου? που παρ?χει δημοσιονομικ? ευελιξ?α, παρ? το β?ρο? του χρ?ου?, και η σημαντικ? στ?ριξη απ? την Ευρωζ?νη. Ο τραπεζικ?? τομ?α? ε?ναι σε τ?ση βελτ?ωση?, με τα μη εξυπηρετο?μενα ανο?γματα να μει?νονται, αν και απ? ?να πολ? υψηλ? επ?πεδο.

Ο ο?κο? αναφ?ρει ?τι το αξι?χρεο τη? Ελλ?δα? θα μπορο?σε να αναβαθμισθε?, αν η ν?α κυβ?ρνηση συν?χιζε να υλοποιε? τι? δεσμε?σει? τη? ?ναντι τη? Ευρωζ?νη?, περιλαμβανομ?νων των μεταρρυθμ?σεων που θα οδηγο?σαν σε ?να βελτιωμ?νο επιχειρηματικ? κλ?μα και ισχυρ?τερε? επενδ?σει?, διατηρ?ντα? παρ?λληλα ε?ρωστα δημ?σια οικονομικ?. Ταχ?τερε? απ? το αναμεν?μενο βελτι?σει? τη? υγε?α? του τραπεζικο? τομ?α θα ?ταν επ?ση? θετικ??. Καθοδικ?? πι?σει? στο αξι?χρεο θα μπορο?σαν να αναπτυχθο?ν, αν η ελληνικ? κυβ?ρνηση αποφ?σιζε να αποκλ?νει απ? τι? δεσμε?σει? τη? και να αντιστρ?ψει προηγο?μενα συμφωνηθε?σε? μεταρρυθμ?σει? ? αν αναδ?ονταν ξαν? εντ?σει? με του? επ?σημου? πιστωτ??, σημει?νει ο ο?κο?.