Σε πλ?ρη εξ?λιξη ε?ναι οι ?ρευνε? τη? αστυνομ?α? για την εν ψυχρ? δολοφον?α νεαρο? ?νδρα σε καφετ?ρια στο Περιστ?ρι.

Μ?χρι αργ? το βρ?δυ το θ?μα δεν ε?χε ταυτοποιηθε? εν? ?γνωστα παραμ?νουν και τα κ?νητρα τη? δολοφον?α? με ?λα τα ενδεχ?μενα να παραμ?νουν ανοιχτ? και να εξετ?ζονται.

Η δολοφον?α σημει?θηκε λ?γο πριν τι? 8 το βρ?δυ σε καφετ?ρια που αν?κει σε ζευγ?ρι γνωστ?ν ηθοποι?ν, στην οδ? Περικλ?ου? στο Περιστ?ρι.

Θ?μα χρ?νου ε?ναι η ταυτοπο?ηση του δρ?στη τη? ανθρωποκτον?α? νεαρο? ?νδρα, χθε? το βρ?δυ, σε καφετ?ρια στο Περιστ?ρι,?που διατηρε? ο Μ?νο? Παπαγι?ννη?, μαζ? με την σ?ζυγ? του, επ?ση? ηθοποι?, Αγγελικ? Δαλι?νη, στο Περιστ?ρι, ?να? ?νδρα? πυροβ?λησε στο κεφ?λι ?ναν ?λλο ?νδρα.

?Το πρ?σωπο του εκτελεστ?, ο οπο?ο? δεν ε?χε καλυμμ?να τα χαρακτηριστικ? του, ?χει καταγραφε? καθαρ? απ? κ?μερε? ασφαλε?α?. Σ?μφωνα με αυτ?πτε? μ?ρτυρε?, ο δρ?στη? συνομιλο?σε με το θ?μα, εν? σε κ?ποια στιγμ? οι δ?ο ?νδρε? διαπληκτ?στηκαν. Ο δρ?στη? στη συν?χεια βγ?κε ?ξω και μετ? απ? λ?γο επ?στρεψε στην καφετ?ρια και πυροβ?λησε στο κεφ?λι το θ?μα. Αμ?σω? μετ? ο δρ?στη? ?φυγε απ? την καφετ?ρια, που αν?κει σε γνωστ? ηθοποι?, εν? σ?μφωνα με πληροφορ?ε? τον περ?μεναν ?ξω συνεργο? του.

Η αστυνομ?α εξετ?ζει ?λα τα ενδεχ?μενα ω? προ? το κ?νητρο τη? δολοφον?α?.

View this post on Instagram

Always need a haircut… @barbersloft_sweeneytodd @sweeneytodd.cafebar #hair #haircut #barbershop #barber

A post shared by Manos Papagiannis (@manospapagiannis) on