Η βραβευμ?νη με ?σκαρ ηθοποι?? Φ?ι Ντ?ναγουε? απολ?θηκε απ? την παρ?σταση ?Tea at Five? στην οπο?α θα ?παιζε τον ρ?λο τη? Κ?θριν Χ?πμπορν. Ο λ?γο?;? Ε?χε γ?νει επικ?νδυνη για του? συν?δελφου? τη?.

?πω? αναφ?ρει η New York Post, η 78χρονη ηθοποι?? θα πρωταγωνιστο?σε στο ?ργο το οπο?ο θα ?κανε πρεμι?ρα στι? 10 Ιουλ?ου, αλλ? η Ντ?ναγουε? χαστο?κισε του? βοηθο?? τη? και του? π?ταξε ?τι ?βρισκε μπροστ? τη? την ?ρα που την βοηθο?σαν να φορ?σει την περο?κα τη?.

Σ?μφωνα με πληροφορ?ε? η ηθοποι?? ?βρισε χυδα?α εργαζ?μενου?, οι οπο?οι αν?φεραν ?τι φοβο?νται για την σωματικ? του? ακεραι?τητα.

Η παρ?σταση αυτ? θα σηματοδοτο?σε την επιστροφ? τη? Ντ?ναγουε? στο θ?ατρο και ειδικ? στο Μπρ?ντγουε? μετ? απ? 37 χρ?νια.