Υπουργικ? σ?σκεψη με στ?χο τον συντονισμ? των υπουργε?ων Εσωτερικ?ν, Εργασ?α? και Ψηφιακ?? Διακυβ?ρνηση? ?στε να επισπευσθε? η ?κδοση και καταβολ? συντ?ξεων, επιδομ?των και παροχ?ν προ? του? δικαιο?χου?, θα πραγματοποιηθε? α?ριο, το πρω? στο υπουργε?ο Εσωτερικ?ν.

Στη σ?σκεψη θα μετ?σχουν ο υπουργ?? Εσωτερικ?ν Τ?κη? Θεοδωρικ?κο?, ο υπουργ?? Εργασ?α? Γι?ννη? Βρο?τση? και ο υπουργ?? Ψηφιακ?? Διακυβ?ρνηση? Κυρι?κο? Πιερρακ?κη?.