Το ν?ο μεταγραφικ? απ?κτημα του Δικεφ?λου ?ντερσον Εσ?τι με δηλ?σει? του στην κ?μερα του PAOK TV μ?λησε για τι? φιλοδοξ?ε? και του? στ?χου? του, τα χαρακτηριστικ? του, εντ?? και εκτ?? γηπ?δου και δεν παρ?λειψε να στε?λει το μ?νυμ? του στου? φ?λου? τη? ομ?δα?.

Για τα συναισθ?ματα και τι? σκ?ψει? του για την μεταγραφ? του στον ΠΑΟΚ:??Ε?μαι πολ? χαρο?μενο?. Θ?λω να αν?βω επ?πεδο και ε?μαι πολ? χαρο?μενο? που ?ρχομαι σε μια ομ?δα σαν τον ΠΑΟΚ.

Γνωρ?ζω την ομ?δα εδ? και τρ?α χρ?νια, καθ?? ?παιξα ?να φιλικ? εναντ?ον τη? στην Ολλανδ?α και απ? την πρ?τη στιγμ? που την ε?δα μου ?ρεσε πολ?. Δεν γν?ριζα ?τι θα ε?μαι εδ? μετ? απ? τρ?α χρ?νια, αλλ? ε?μαι πολ? χαρο?μενο? που ε?μαι πα?κτη? του ΠΑΟΚ αυτ? τη στιγμ??.

Για το τι γνωρ?ζει για τον ΠΑΟΚ:???πω? ε?πα ?παιξα κ?ντρα στην ομ?δα πριν απ? τρ?α χρ?νια στην Ολλανδ?α και απλ? μου ?ρεσε. ?ταν ?κουσα για το ενδιαφ?ρον τον Ιανου?ριο, ε?πα ‘’οκ’’ αυτ? ε?ναι ?να καλ? β?μα για εμ?να. ?ψαξα το site τη? ομ?δα?, ε?δα video στο youtube, για να γνωρ?σω τον σ?λλογο.

?ξερα για του? φιλ?θλου? του ΠΑΟΚ, καθ?? ?ταν πα?ξαμε το φιλικ? ?ταν εκε?. Σκ?φτηκα πω? αν ?χει τ?σο κ?σμο σε φιλικ?, φαντ?σου τι θα γ?νεται στα επ?σημα παιχν?δια. Ε?δα μαζικ? υποστ?ριξη απ? του? φιλ?θλου?. Ο ΠΑΟΚ ε?ναι μια παραδοσιακ? δ?ναμη στην Ελλ?δα, ?να? απ? του? πιο ιστορικο?? συλλ?γου? και μου αρ?σει να πα?ζω σε τ?τοιε? ομ?δε?.

Οι φ?λαθλοι σ?βονται το παιχν?δι και σε εκτιμο?ν ?ταν αγων?ζεσαι καλ?. Θ?λω να πα?ξω για αυτο??. ?ταν μια ε?κολη απ?φαση να ?ρθω να πα?ξω εδ??.

Με ποιον μ?λησε? πριν ?ρθει? στον ΠΑΟΚ;???λαβα την κλ?ση απ? τον Μ?ριο Μπρ?νκο για το ενδιαφ?ρον του ΠΑΟΚ τον Ιανου?ριο, αλλ? η Γ?νδη δεν με ?φησε να φ?γω στη μ?ση τη? σεζ?ν. Η κλ?ση ?ρθε π?λι αργ?τερα. ?μουν πολ? χαρο?μενο? καθ?? γν?ριζα τον Μπρ?νκο απ? παλι?.

?ταν λοιπ?ν μου τηλεφ?νησε σκ?φτηκα ?τι θα ε?ναι μια καλ? ευκαιρ?α για εμ?να, να αγωνιστ? σε ?ναν σ?λλογο ?πω? ο ΠΑΟΚ. ?ταν ?ρθα εδ? συν?ντησα τον Π?λκα, τον οπο?ο γν?ριζα απ? το δι?στημα που αγων?ζονταν στην Σετο?μπαλ και εγ? στην Εστορ?λ.

Συν?ντησα και ?λλου? πα?κτε?, ?πω? τον Βαρ?λα, τον οπο?ο δεν αντιμετ?πισα ποτ?, αλλ? ?κουσα πολλ? για αυτ?ν στην Πορτογαλ?α. Επ?ση? ξ?ρω τον Βιε?ρ?νια, ο οπο?ο αγων?στηκε στην Λε?σ?ε?. Την περ?οδο που ?μουν εγ? στην ομ?δα, αγωνιζ?ταν ?δη στην Β?λφσμπουργκ.

Ε?μαι μικρ?τερο? του. Ε?ναι ?να? εξαιρετικ?? πα?κτη? και ε?δα το στιγμι?τυπο ?ταν μπ?κε στο τελευτα?ο λεπτ? του αγ?να με τον Λεβαδειακ?, ?ντα? τραυματ?α?. Οι φ?λαθλοι τον αγαπο?ν πολ? και τον σ?βονται. Ελπ?ζω κ?ποια στιγμ? να φτ?σω και εγ? σ’ αυτ? το σημε?ο?.