Ο ?ρη? ?κανε πολ? καλ? εμφ?νιση απ?ναντι στην ΑΕ Λεμεσο? αλλ? δεν κατ?φερε να π?ρει τη ν?κη κ?ντρα στην κυπριακ? ομ?δα. Το τελικ? 0-0 αδικε? του? κ?τρινου? καθ?? η ελληνικ? ομ?δα ε?χε πολλ?? ευκαιρ?ε? για γκολ αλλ? δεν μπ?ρεσε να σκορ?ρει.

Ο ?ρη? ?κανε αυτ? που ?πρεπε απ?ναντι στην ΑΕΛ και δημιο?ργησε τι? προ?ποθ?σει? για να σκορ?ρει, ωστ?σο… σκ?νταψε π?νω στα δοκ?ρια καθ?? σε δ?ο περιπτ?σει? η μπ?λα δεν ?κανε το χατ?ρι στου? γηπεδο?χου?.

Η πρ?τη φ?ση με τον Φετφατζ?δη στο 40′ και η δε?τερη με τον Ματ?για στο 87′ με του? πα?κτε? του ?ρη να πι?σουν ωρα?α σουτ και την μπ?λα να τραντ?ζει τα δοκ?ρια τη? εστ?α? των φιλοξενο?μενων.

Δεν ?ταν ?μω? μ?νο τα δ?ο δοκ?ρια που προαναφ?ραμε. Υπ?ρχει και η φ?ση του 39′ με το π?ναλτι που δεν δ?θηκε στην ομ?δα τη? Θεσσαλον?κη?, σε χ?ρι μετ? απ? σ?ντρα του Ιντ?γε. Αρχικ? ο διαιτητ?? Στιο?αρτ ?δειξε π?ναλτι αλλ? ο βοηθ?? υπ?δειξε ?τι η μπ?λα ε?χε βγει ?ουτ πριν κ?νει σ?ντρα ο Ιντ?γε. Μια υπ?δειξη που ?ταν λανθασμ?νη, σε μια δ?σκολη β?βαια φ?ση.

Καλ? κυκλοφορ?α και πολλ?? ευκαιρ?ε?

Ο τεχνικ?? του ?ρη, Σ?ββα? Παντελ?δη? δεν μπορε? να ?χει παρ?πονο απ? του? πα?κτε? του. Οι κ?τρινοι ?καναν πολ? καλ? εμφ?νιση, ε?χαν καλ? ψυχολογ?α απ? το γεμ?το γ?πεδο και την εξαιρετικ? ατμ?σφαιρα και π?εσαν την ?μυνα τη? κυπριακ?? ομ?δα?.