Την παγκ?σμια ανησυχ?α που προκ?λεσε η εκτ?ξευση απ? τη Β?ρεια Κορ?α δ?ο πυρα?λων μικρο? βεληνεκο?? νωρ?? το πρω? τη? Π?μπτη? ?ρχεται να επιτε?νει η αποκ?λυψη απ? αξιωματο?χο του υπουργε?ου ?μυνα? τη? Ν?τια? Κορ?α? στο πρακτορε?ο Reuters ?τι τουλ?χιστον ?να? απ? του? δ?ο πυρα?λου? ε?ναι ν?ο μοντ?λο.

Πηγ?: onetv.gr