Θ?μα ηλεκτρονικ?? απ?τη? ?πεσε ο Γρηγ?ρη? Αρναο?τογλου.

Ο γνωστ?? παρουσιαστ?? αντιλ?φθηκε ?τι εν αγνο?α του διαφ?μιζε το bitcoin και μ?λιστα προ?τρεπε και τον κ?σμο να επενδ?ει στο εν λ?γω κρυπτον?μισμα.

Ο Γρηγ?ρη? Αρναο?τογλου ξ?σπασε μ?σω των instastories του κ?νοντα? λ?γω για αλητε?α.