?ταν γνωστ? εδ? και καιρ?. Ο Γιαννο?λη? Λαρεντζ?κη? δεν ?θελε να παραμε?νει στην ΑΕΚ. Θα ?ψαχνε με κ?θε κ?στο? να φ?γει απ? την ?νωση. ?θελε να κ?νει το επ?μενο β?μα στην καρι?ρα του.

Διαβ?στε περισσ?τερα εδ?