Η ?ναρξη στην προετοιμασ?α των προεθνικ?ν μα? ομ?δων επιτραπ?ζια? αντισφα?ριση? στην αγωνιστικ? περ?οδο 2019-2020 ορ?στηκε για τη Δευτ?ρα 5 Αυγο?στου. Για την ομοσπονδιακ? α?θουσα STIGA του Σταδ?ου Ειρ?νη? και Φιλ?α?, στι? 17:00, προγραμματ?στηκε και το φετιν? ραντεβο? και σ?μερα ανακοιν?θηκαν απ? την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. οι καθιερωμ?νε? προσκλ?σει? απ? του? ομοσπονδιακο?? προπονητ?? Κ?στα Βατσακλ? και Κωνσταντ?νο Κωστ?πουλο. Στι? προεθνικ?? ομ?δε? προσκλ?θηκαν 12 ?νδρε? και 8 γυνα?κε? και ν?ο πρ?σωπο ε?ναι μ?νο ο Ι?σονα? Κορδο?τη?, που φ?το? ολοκληρ?νει την παρουσ?α του στην εφηβικ? κατηγορ?α.

Η ομοσπονδ?α ανακο?νωσε και τι? αυστηρ?? προ?ποθ?σει? για ν’ ακολουθ?σει ?να? αθλητ?? το πρ?γραμμα και εξαιρο?νται ?σοι περν?νε μεγ?λα διαστ?ματα και προπονο?νται στο εξωτερικ? (η ανακο?νωση στο λινκ http://httf.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5106:p-r-o-s-k-l-i-s-i-sygkrotisis-pro-ethnikon-omadon-agonistikis-periodou-20189-2020-enarksi-therinis-proetoimasias&catid=2:2012-03-08-10-19-52&Itemid=8).

Οι ?νδρε? και οι γυνα?κε? που προσκλ?θηκαν:

Α Θ Λ Η Τ Ε Σ:
1. Καλλ?νικο? Κρε?νγκα
2. Παναγι?τη? Γκι?νη?
3. Γι?ννη? Σγουρ?πουλο? (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ)
4. Τ?σο? Ρηνι?τη? (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π.)
5. Γι?ργο? Κωνσταντιν?πουλο? (ΠΑΝΑΘΗΝΑ?ΚΟΣ Α.Ο.)
6. Κωνσταντ?νο? Κωνσταντιν?πουλο? (ΠΑΝΑΘΗΝΑ?ΚΟΣ Α.Ο.)
7. Κωνσταντ?νο? Αγγελ?κη? (ΠΑΝΑΘΗΝΑ?ΚΟΣ Α.Ο.)

8. Γι?ργο? Σταματο?ρο? (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ)
9. Κωνσταντ?νο? Λαγογι?ννη? (Α.Ε.Κ.)
10. Δημ?τρη? Κορδο?τη? (Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ)
11. Στρ?το? Δαμιαν?? ( Α.Σ. ΠΕΡΑ)
12. Ι?σονα? Κορδο?τη? (Α.Σ. ΙΦΙΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ)

Α Θ Λ Η Τ Ρ Ι Ε Σ:
1. Αικατερ?νη Τ?λιου (Α.Ο. ΔΑΟ ΤΑΥΡΟΥ)
2. Ιω?ννα Γερασιμ?του (ΠΑΝΑΘΗΝΑ?ΚΟΣ Α.Ο.)
3. Γεωργ?α Ζαβιτσ?νου (Α.Ε.Κ.)
4. Κωνσταντ?να Παρ?δη (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ)
5. Ελισ?βετ Τ?ρπου (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ)
6. Μαρ?α Χριστοφορ?κη (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ)
7. Μαλαματ?νια Παπαδημητρ?ου (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ)
8. Ντανι?λα Γραμματοπο?λου (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ)