Δεν ?χουν τ?λο? οι φ?με?? σχετικ? με την κατ?σταση τη? υγε?α? τη? Ανγκελα Μ?ρκελ, η οπο?α μετ? απ? τρ?α συνεχ?μενα περιστατικ?, ?ξαναχτ?πησε?.

Η καγκελ?ριο? τη? Γερμαν?α? εθε?θη χτε? κατ? τη δι?ρκεια τη? ορκωμοσ?α? τη? εκλεκτ?? τη?, Ανεγκρ?τ ?Κραμπ Καρενμπ?ουερ, να κοιμ?ται ?ρθια.

??κλεινε τα μ?τια για δευτερ?λεπτα, φαιν?ταν σαν να χαν?ταν?, σχολι?ζει το επ?μαχο δημοσ?ευμα τη? γερμανικ?? εφημερ?δα ?Bild?.

Μ?λιστα ο φακ?? δεν την απαθαν?τισε μ?νο μ?α φορ? να ?χει κλειστ? τα μ?τια, αλλ? πολλ??, εν? τα διεθν? μ?σα αν?φεραν πω? το πιθαν?τερο ε?ναι η καγκελ?ριο? να επηρε?στηκε απ? την ζ?στη, καθ?? στο Βερολ?νο ε?χε κα?σωνα.

Π?ντω? η εικ?να τη? καγκελαρ?ου προκ?λεσε για ακ?μη μ?α φορ? ?ντονη ανησυχ?α, ειδικ? αν σκεφτε? κανε?? πω? ο φακ?? ?πιασε τρει? φορ?? την ?νγκελα Μ?ρκελ να τρ?μει δημοσ?ω? και να μην μπορε? να συγκρατ?σει τον εαυτ? τη?.

Το πρ?το σημει?θηκε?κατ? την τελετ? υποδοχ?? του ν?ου Ουκρανο? Προ?δρου Βολοντ?μιρ Ζελ?νσκι εν??το δε?τερο σε τελετ? στο υπουργε?ο Δικαιοσ?νη?.

Το?τρ?το περιστατικ? στο οπο?ο η Μ?ρκελ εθε?θη να τρ?μει?και να ψελλ?ζει κ?τι απ? μ?σα τη? ?ταν κατ? τη δι?ρκεια τη? υποδοχ?? του Φινλανδο? πρωθυπουργο?, ?ντι Ρ?νε.

Π?ντω? η Ανγκελα Μ?ρκελ εμφαν?ζεται σ?γουρη για τον εαυτ? τη? καθ?? σε πρ?σφατη συν?ντευξ? τη? δ?λωσε πω? μπορε? να ασκ?σει ακ?μη τον ρ?λο τη? καγκελαρ?ου.