Την ?ποψη ?τι ?οι αναρχικο? ε?ναι χρ?σιμοι, γιατ? μ?σα στο πανεπιστ?μιο, υπ?ρχουν ιδεολογικ?? ζυμ?σει?? εξ?φρασε ο εκπρ?σωπο? τ?που τη? Μ?ΡΑ 25 Μιχ?λη? Κριθαρ?κη? μιλ?ντα? σε τηλεοπτικ? εκπομπ?.

Στο β?ντεο που δημοσιε?ειστο Facebook η Ομ?δα Αλ?θεια?,?ο κ. Κριθαρ?κη? εμφαν?ζεται να λ?ει χαρακτηριστικ?:

?Φυσικ? και ε?ναι χρ?σιμοι και οι αναρχικο? στην κοινων?α. Οι αναρχικο? ε?ναι χρ?σιμοι, γιατ? μ?σα στο πανεπιστ?μιο, υπ?ρχουν ιδεολογικ?? ζυμ?σει??. Στη συν?χεια τη? εκπομπ?? ο εκπρ?σωπο? του κ?μματο? του Γ. Βαρουφ?κη επιτ?θηκε στου? παριστ?μενου? εκπροσ?που? τη? Ν?α? Δημοκρατ?α? και του Κιν?ματο? Αλλαγ?? που διαφ?νησαν με την ?ποψ? του.

Σχολι?ζοντα? την τοποθ?τηση του κ. Κριθαρ?κη η?Ομ?δα Αλ?θεια? αναφ?ρει: ?Μα τι ?λλο θα ακο?σουμε απ? αυτο?? του? ανθρ?που?;?

Κριθαρ?δη? (ΜΕΡΑ25): Οι αναρχικο? ε?ναι χρ?σιμοι για την κοινων?α

Μα τι ?λλο θα ακο?σουμε απ? αυτο?? του? ανθρ?που?;Κριθαρ?δη? (ΜΕΡΑ25): Οι αναρχικο? ε?ναι χρ?σιμοι για την κοινων?α.https://youtu.be/KGJpYN3lGhM

Δημοσιε?τηκε απ? Ομ?δα Αλ?θεια? στι? Σ?ββατο, 27 Ιουλ?ου 2019