Στην Ζαλγκ?ρι? Κ?ουνα? θα συνεχ?σει την καρι?ρα του ο Ζακ ΛεΝτ?ι με την ομ?δα του Σαρο?να? Γιασικεβ?τσιου? να ανακοιν?νει και επ?σημα την απ?κτηση του πρ?ην καλαθοσφαιριστ? του Ολυμπιακο?.

Ο Αμερικαν?? πα?κτη? ?χει υπογρ?ψει συμβ?λαιο για ?ναν χρ?νο, με δυνατ?τητα επ?κταση? για ακ?μη ?ναν με του? πρωταθλητ?? Λιθουαν?α?, οι οπο?οι θ?λουν να πιστε?ουν ?τι χτ?πησαν ?φλ?βα χρυσο?? με τον 25χρονο, ?πω? ε?χαν κ?νει με τον Ντ?ιβι? και τον Ου?ιτ.

Ο ΛεΝτ?ι αγων?στηκε για μια σεζ?ν με του? ?ερυθρ?λευκου?? ?χοντα? κατ? μ?σο ?ρο 9,7 π?ντου? και 4 ριμπα?υντ με την ομ?δα του Ντ?ιβιντ Μπλατ στην Euroleague, χωρ?? ?μω? να καταφ?ρει να πε?σει για τι? ικαν?τητε? του τον τεχνικ? των Πειραιωτ?ν.