Τον επ?μενο σταθμ? τη? καρι?ρα? του αναζητ? ο Μπ?μπρα? Ν?τχο. Ο Ισραηλιν?? ?σο?, που πρ?σφατα ?μεινε ελε?θερο? απ? τον Ολυμπιακ?, ?χει προτ?σει? απ? τη Ρωσ?α αλλ? και απ? τον Ερυθρ? Αστ?ρα.

Ωστ?σο η ΤΣΣΚΑ Μ?σχα? φ?ρεται να ε?ναι πιο κοντ? στην υπογραφ? του πα?κτη αυτ? τη στιγμ?, παρ? το ?ντονο ?πρ?σινγκ? του Ερυθρο? Αστ?ρα τι? τελευτα?ε? ?ρε?.

Ο Ν?τχο αγων?στηκε για μια τετραετ?α (2014-2018) στην ΤΣΣΚΑ Μ?σχα? ?χοντα? σε 142 συμμετοχ?? 28 γκολ και 24 ασ?στ.

Ο 31χρονο? χαφ, που ξεκ?νησε την καρι?ρα του απ? την Χ?ποελ Τελ Αβ?β, ?χει αγωνιστε? ακ?μα σε Ρουμπ?ν Καζ?ν και ΠΑΟΚ.