Συνθ?κε? μ?νι κα?σωνα θα επικρατ?σουν σε αρκετ?? περιοχ?? τη? ηπειρωτικ?? χ?ρα? την Παρασκευ? με το θερμ?μετρο να αγγ?ζει του? 38 και τοπικ? του? 39 βαθμο?? Κελσ?ου.

Η ζ?στη θα ε?ναι πιο ?ντονη στα δυτικ? και στη Μακεδον?α.? Το μελτ?μι παραμ?νει ενισχυμ?νο με του? β?ρειου? βορειοανατολικο?? αν?μου? να φτ?νουν τα 4 με 6 και στα ανατολικ? τα 7 μποφ?ρ.

Αναλυτικ? η πρ?γνωση του καιρο? την Παρασκευ? απ? την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρ??: Γενικ? α?θριο?. Παροδικ?? νεφ?σει? τι? μεσημβριν?? και απογευματιν?? ?ρε? στα ορειν? τη? Μακεδον?α?.
Ανεμοι: Μεταβλητο? 3 με 4 και στα ανατολικ? βορειοανατολικο? 5 μποφ?ρ.
Θερμοκρασ?α: Απ? 18 ?ω? 37 βαθμο?? Κελσ?ου. Στη δυτικ? Μακεδον?α η ελ?χιστη 3 με 4 βαθμο?? χαμηλ?τερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρ??: Γενικ? α?θριο?. Παροδικ?? νεφ?σει? τι? μεσημβριν?? και απογευματιν?? ?ρε? στην Ηπειρο.
Ανεμοι: Απ? β?ρειε? διευθ?νσει? 4 με 5 και στο Ι?νιο τοπικ? 6 μποφ?ρ.
Θερμοκρασ?α: Απ? 18 ?ω? 36 και στα ηπειρωτικ? 37 με 38 βαθμο?? Κελσ?ου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρ??: Γενικ? α?θριο?. Παροδικ?? νεφ?σει? τι? μεσημβριν?? και απογευματιν?? ?ρε? κυρ?ω? στα ορειν? τη? Θεσσαλ?α?.
Ανεμοι: Β?ρειοι βορειοανατολικο? 5 με 6 και στα ανατολικ? 7 μποφ?ρ.
Θερμοκρασ?α: Απ? 23 ?ω? 36 βαθμο?? Κελσ?ου. Στα β?ρεια η ελ?χιστη 2 με 3 βαθμο?? χαμηλ?τερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρ??: Γενικ? α?θριο?.
Ανεμοι: Β?ρειοι βορειοανατολικο? 6 με 7 μποφ?ρ.
Θερμοκρασ?α: Απ? 24 ?ω? 29 και στη ν?τια Κρ?τη ?ω? 32 βαθμο?? Κελσ?ου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρ??: Α?θριο?.
Ανεμοι: Απ? β?ρειε? διευθ?νσει? 6 με 7 μποφ?ρ.
Θερμοκρασ?α: Απ? 24 ?ω? 35 βαθμο?? Κελσ?ου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρ??: Α?θριο?.
Ανεμοι: Β?ρειοι βορειοανατολικο? 5 με 6 και στα ανατολικ? 7 μποφ?ρ.
Θερμοκρασ?α: Απ? 24 ?ω? 35 βαθμο?? Κελσ?ου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρ??: Γενικ? α?θριο?.
Ανεμοι: Μεταβλητο? 3 και τι? μεσημβριν?? και απογευματιν?? ?ρε? ν?τιοι νοτιοανατολικο? ?ω? 4 μποφ?ρ.
Θερμοκρασ?α: Απ? 22 ?ω? 35 βαθμο?? Κελσ?ου.