Ο ΠΑΟΚ ηττ?θηκε στην Σλοβακ?α απ? την Σλ?βαν Μπρατισλ?βα? 1-0, με γκολ που δ?χθηκε στο 94′, απ? τερ?στιο λ?θο? τη? ?μυνα? του και του Πασχαλ?κη και αποδε?χθηκε κατ?τερο? των περιστ?σεων. Η ομ?δα τη? Θεσσαλον?κη? ?χασε ?να ματ? που φ?νταζε ε?κολο στο ξεκ?νημα, κρ?νοντα? κ?ποιο? απ? το δοκ?ρι του Ζαμπ? στο ?βδομο λεπτ? τη? αναμ?τρηση?, αλλ? η συν?χεια δεν ?ταν αυτ? που θα επιθυμο?σε ο Φερ?ιρα.

Ε?ναι προφαν?? πω? τα πρ?γματα ?γιναν πιο δ?σκολα για τον δικ?φαλο του Βορρ?, απ? το γκολ που π?τυχαν οι Σλοβ?κοι στο 94?με σκ?ρερ τον Αμπ?να. ?να ?φτην?? γκολ για το οπο?ο ?χουν ευθ?νη ο Βαρ?λα και ο Πασχαλ?κη?.

Ο πρ?το? για το λανθασμ?νο γ?ρισμα στον γκολκ?περ του ΠΑΟΚ και ο δε?τερο? γιατ? ?χασε την μπ?λα μ?σα απ? τα χ?ρια του. Ο Αμπ?να δεν ε?πε ??χι? στο δ?ρο και απλ? ?στειλε την μπ?λα στα δ?χτυα σε κεν? εστ?α.

Ο ΠΑΟΚ ξεκ?νησε το ματ? προσπαθ?ντα? να αιφνιδι?σει την Σλ?βαν, επιλ?γοντα? να επιτεθε? απ? δεξι?, κυρ?ω? με τον Ζαμπ? αλλ? και ανεβ?σματα του Λ?ο Μ?το?. Ο δικ?φαλο? του Βορρ? ε?χε την ευκαιρ?α για να ανο?ξει το σκορ στο ?βδομο λεπτ? τη? αναμ?τρηση?, ?ταν το σουτ του Ζαμπ? βρ?κε το οριζ?ντιο δοκ?ρι τη? εστ?α? των Σλοβ?κων.

Θα περ?μενε λοιπ?ν κ?ποιο? πω? αυτ? η φ?ση θα ?δινε ?θηση στην ομ?δα τη? Θεσσαλον?κη?, για ν’ ασκ?σει μεγαλ?τερη π?εση, τα πρ?γματα ?μω? δεν εξελ?χθηκαν ?πω? θα ?θελε ο ?μπελ Φερ?ιρα.

Η ελληνικ? ομ?δα επ?μεινε σε παιχν?δι απ? την δεξι? πλευρ? (εκε? π?γαινε και ο Π?λκα?) χωρ?? ?μω? να γ?νουν φ?σει? που να β?λουν δ?σκολα στην αμυντικ? γραμμ? τη? Σλ?βαν. Ο Ελ Καντουρ? προσπ?θησε να ?ανο?ξει? το παιχν?δι τη? ομ?δα? του αλλ? ο ΠΑΟΚ ??γερνε? απ? δεξι? κι αυτ? ?ταν πρ?βλημα για την επιθετικ? αν?πτυξη του δικ?φαλου.

Η ευκαιρ?α του Π?λκα

Ο ΠΑΟΚ ε?χε καλ? ευκαιρ?α για ν’ ανο?ξει το σκορ στο 53’ ?ταν ο Π?λκα? βρ?θηκε σε πλεονεκτικ? θ?ση για να σκορ?ρει αλλ? ο γκολκ?περ τη? Σλ?βαν, Γκρ?ιφ ε?πε ??χι? στον διεθν? ?σο του δικ?φαλου.

Οι φιλοξενο?μενοι αν?βασαν ρυθμ? στο ξεκ?νημα του δευτ?ρου μ?ρου? κι αυτ? ε?χε κυρ?ω? να κ?νει με την ?νοδο του Μπ?σεσβαρ. Ο Ολλανδ?? π?ρε μπ?λε? και ?δωσε καλ?τερη κυκλοφορ?α στο παιχν?δι τη? ομ?δα? του, αλλ? απ? πλευρ?? ευκαιρι?ν ο ΠΑΟΚ ?μεινε στην φ?ση του Π?λκα.

Ο ΠΑΟΚ ?βγαλε νε?ρα στο παιχν?δι του, οι πα?κτε? του δεν ε?χαν ?καθαρ?? μυαλ? ?ταν του? δ?θηκε η ευκαιρ?α να βγ?λουν κ?ντρε? στην ?μυνα των Σλοβ?κων και αυτ? το πλ?ρωσαν οι φιλοξενο?μενοι.

?Αυτοκτ?νησε? στο τ?λο?

Κι εν? ?λα ?δειχναν πω? το παιχν?δι θα ?ληγε ισ?παλο, ?γινε η γκ?λα στο τ?ταρτο λεπτ? των καθυστερ?σεων και η Σλ?βαν βρ?κε το γκολ που τη? χ?ρισε τη ν?κη με 1-0. Πλ?ον η ρεβ?ν? στην Το?μπα αποκτ? μεγ?λο ενδιαφ?ρον και ο δικ?φαλο? θα πρ?πει να βελτι?σει την εικ?να του για να π?ριε την πρ?κριση στου? ομ?λου? τη? διοργ?νωση?.

Σλ?βαν Μπρατισλ?βα?: Γκρ?ιφ, Μεντβ?ντεφ, Αμπ?να, Μποζ?κοφ, Ντε Μ?ρκο, Λιο?μπιτσιτ?, Ντε Καμπ? (77’ Νον?), Τσ?βριτ? (54’ Ρατ?ο), Χ?λμαν, Μ?χα (87’ Ντ?νιελ), Σπ?ραρ.

ΠΑΟΚ: Πασχαλ?κη?, Μ?το?, Βαρ?λα, Κρ?σπο, Γιαννο?λη?, Ζαμπ?, Εσ?τι (76’ Ντ?ουγκλα? Αουγκο?στο), Ελ Καντουρ?, Μπ?σεσβαρ (80’ Στοχ), Π?λκα? (66’ Σβιντ?ρσκι), ?κπομ.