Πολιτικ?

Κυβ?ρνηση
ONETV.gr

Τι ε?πε για τι? γυνα?κε? τη? κυβ?ρνηση? Μ. Γιανν?κου στο One Channel: ?χουμε φτ?σει στο σημε?ο που το ?συλο πρ?πει να καταργηθε?

?Θα π?ει καλ? η κυβ?ρνηση τη? ΝΔ, ?χει ?μω? ?να κουσο?ρι. Ε?ναι ανεπ?τρεπτο να ?χει μ?νο π?ντε γυνα?κε? στο δυναμικ? τη?? δ?λωσε εμφατικ? η βουλευτ?? τη? ΝΔ για τη ν?α κυβ?ρνηση.
Απαντ?σει? στην αντιπολ?τευση ?Δεν εξαιρε?ται κανε?? απ? τη με?ωση του ΕΝΦΙΑ? διαμην?ει η κυβ?ρνηση Κυβερνητικ?? πηγ?? δ?νουν διασαφην?σει? για τον ΕΝΦΙΑ και απαντο?ν στι? αιτι?σει? τη? αντιπολ?τευση?
Αντιπολ?τευση
Βουλ?

Δημοσκ?πηση ??νεμο? αισιοδοξ?α?? για την κυβ?ρνηση Μητσοτ?κη: Οικονομικ? βελτ?ωση βλ?πει το 74%

Διευκριν?σει? για τη διαδρομ? τη? δε?τερη? διακλ?δωση? του αγωγο? φυσικο? αερ?ου Turkish Stream ?δωσε στη δημοσι?τητα ο υπουργ?? Εν?ργεια? τη? Ρωσ?α?, Αλεξ?ντερ Ν?βακ.
Μικροπολιτικ??
One Channel
Ο ν?ο? ενημερωτικ?? τηλεοπτικ?? σταθμ?? τη? Ελλ?δα?