Απ?ψε ο Παραποτ?μιο? Δρ?μο? στον Αρδα

Δ?ο διαδρομ??, 3.000 και 10.000 μ., θα περιλαμβ?νει ο 4ο? Παραποτ?μιο? Δρ?μο? που θα πραγματοποιηθε? απ?ψε 27/7/2019 στι? 18.30 στι? Καστανι?? του Εβρου, στι? ?χθε? του ποταμο? Αρδα. Ο 4ο? Παραποτ?μιο? ε?ναι αφιερωμ?νο? στον δρομ?α και πρωτεργ?τη τη? διοργ?νωση? Χριστ?δουλο Ρυζι?τη. Στη διοργ?νωση συμμετ?χουν ο Δ?μο? Ορεστι?δα? και ο Αθλητικ?? Σ?λλογο? ?Πολυν?κη?? Ορεστι?δα?, υπ? την αιγ?δα τη? ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικ?? Μακεδον?α? - Θρ?κη?. Πληροφορ?ε? στο www.ardas-run.EU.

Τρ?ξτε ?πω?

οι... Ικαρι?τε?

?Τρ?ξτε το χωρι?? ? αλλι?? ?Run the village?. Η μεγαλ?τερη αθλητικ? διοργ?νωση στο νησ? τη? Ικαρ?α? ε?ναι ξαν? εδ? και δ?νει ραντεβο? το Σ?ββατο 3/8/2019 στι? 18.30 στο χωρι? Πλαγι? με δ?ο κο?ρσε?, 5.050 μ. και 10.100 μ., που ξεκινο?ν και τερματ?ζουν στην πλατε?α του χωριο?. Η συμμετοχ? στου? αγ?νε? ε?ναι?δωρε?ν.?Το μεσημ?ρι του Σαββ?του στο λιμ?νι του Ευδ?λου και στο λιμ?νι του Αγ?ου Κ?ρυκου θα βρ?σκονται οχ?ματα τη? διοργ?νωση? (με ?νδειξη), τα οπο?α θα μεταφ?ρουν του? δρομε???δωρε?ν?στον χ?ρο διεξαγωγ?? του αγ?να στην Πλαγι?. Με τα ?δια οχ?ματα θα γ?νει και η επιστροφ? μετ? το τ?λο? του αγ?να. Εξ?λλου η Ικαρ?α αυτ? την περ?οδο ε?ναι γεμ?τη πανηγ?ρια, οπ?τε μην το πολυσκ?φτεστε! Πληροφορ?ε? - εγγραφ??: www.ikariarun.gr.

Ημ? στον Μεσ?τοπο

τη? Λ?σβου

Οι Μεσοτοπ?τε? τη? Λ?σβου φημ?ζονται για τα μερακλ?δικα τραγο?δια του?, ?μω? τα τελευτα?α χρ?νια ?χουν καταφ?ρει να φτι?ξουν και ?ναν αγ?να που συγκεντρ?νει πιστο?? οπαδο??. Την?Κυριακ? 4/8/2019 στι? 18.00?διοργαν?νουν τον 6ο Ημιμαραθ?νιο?Αγρα? - Μεσοτ?που με τερματισμ? την παραλ?α στο Ταβ?ρι. Εκτ?? απ? τον (δ?σκολο) αγ?να των 21.100 μ. η διοργ?νωση περιλαμβ?νει και μικρ?? κο?ρσε? 5.000 μ., 3.000 μ. και παιδικο?? αγ?νε? 500 μ. και 1.000 μ. Δηλ?σει? συμμετοχ?? μπορο?ν να γ?νουν?ηλεκτρονικ? στο www.tavari.gr αλλ? και?την ημ?ρα των αγ?νων ?ω? τι? 17.30. Η?Blue?Star?Ferries?και η Hellenic Seaways προσφ?ρουν ?κπτωση -30% στα ακτοπλο?κ? εισιτ?ρια σε ?σου? ταξιδ?ψουν στη Λ?σβο για τον αγ?να.